Tájékoztatás a Településkép védelméről szóló rendelet véleményezéséről

Tájékoztatás a Településkép védelméről szóló rendelet véleményezéséről

Alsóregmec Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 16/2022. (II.15.) határozatával
döntött a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és új
rendelet megalkotásáról.
Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő- testületének a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 12/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Partnerségi
rendelet) 5. § (4) bekezdése értelmében a partnerek tájékoztatása hirdetmény útján történik.
5. § (4) bekezdés: "Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos
eljárása során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett
településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül
fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, – a honlapon
közzétett hirdetmény útján történik."
A Partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság az elfogadás előtt javaslatot
tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.
A településképi rendelettel kapcsolatos előzetes véleményüket 2022. március 2. –
2022. március 23. között írásban a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatalban leadhatják,
vagy a mikohaza@mikohaza.hu e-mail címre elküldhetik.
Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a dokumentációt
elérhetővé teszi a település honlapján és a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal
irodájában.
A Rendelet-tervezet IDE KATTINTVA tölthető le.

Alsóregmec, 2022. február 28.

dr. Bényei Norbert                                                                                  Leskó Miklós
jegyző                                                                                                   polgármester