Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Alsóregmeci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

I.Szervezeti, személyzeti adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv adatai:
Alsóregmeci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
székhelye: 3989 Alsóregmec, Szabadság út 22.
Tel.: 47/308-031
E-mail: mikohaza@mikohaza.hu
web: www.alsoregmec.hu

2.Az önkormányzat hivatala:
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.
A hivatal vezetője: dr. Bényei Norbert jegyző
A hivatal vezetőjének helyettese: Dudásné Soltész Edina aljegyző
Tel/Fax: 47/308-031
E-mail: mikohaza@mikohaza.hu

3.Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése:

– Alsóberecki Kirendeltség (3985 Alsóberecki, Fő út 29.)
– Felsőberecki Kirendeltség (3985 Felsőberecki, Fő út 63.)
– Füzéri Kirendeltség (3996 Füzér, Rákóczi út 2)
– Kovácsvágási Kirendeltség (3992 Kovácsvágás, Fő út 63.)

4.Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:12.00-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00
A házipénztár ügyfélfogadási időben tart nyitva.

5.A képviselő- testület tagjai: 2 fő

Okkel Imréné elnök

Horváth Józsefné elnökhelyettes

6.Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek adatai

Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf.: 367.
Telefonszám: +36 46/512-901
Faxszám: +36 46/512-903

Magyar Államkincstár Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Igazgatóság
székhely: 3525 Miskolc, Hősök tere 3.
levelezési cím: 3502 Miskolc, Pf.: 122.
Telefonszám: +36 46/513-000
Fax szám: +36 46/513-048
Honlap: www.allamkincstar.gov.hu

Alkotmánybíróság
Székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Postacím: 1525 Budapest, Pf.:773.
Telefonszám: (+36) 1/488-3100
Faxszám: (+36) 1/212-1170
Honlap: www.alkotmanybirosag.hu

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf.: 54.
Telefonszám: (+36) 1/484-9100
Faxszám: (+36) 1/484-9200
E-mail: szamvevoszek@asz.hu
Honlap: www.asz.hu

II.Tevékenységre vonatkozó adatok

1.Az Önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, utasítások

 •  Magyarország Alaptörvénye
  •    2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  •    2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  •    1990. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  •    2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  •    2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
  •    2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
  •    2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
  •    2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
  •    368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  •    1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  •    2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
  •    1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  •    2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól
 • Alsóregmeci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 12/2021. (VI.11.) határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata /Letöltés IDE kattintva/

2.Az Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

3.Képviselő- testületi ülésekre vonatkozó adatok

Képviselő-testületi ülések helye:
–    3989 Alsóregmec, Szabadság utca 22. Polgármesteri Iroda
–    Közmeghallgatás:
Művelődési Ház (Alsóregmec, Szabadság utca 22.)
–    kivételesen indokolt esetben ettől eltérő helyszín

4.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata ide kattintva tölthető le.

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségeken:

III. Gazdálkodási adatok

 1. költségvetés

Alsóregmeci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő – testületének 3/2021. (II.9.) határozata a 2021. évi költségvetéséről2020. költségvetés

 1. évi költségvetés

Alsóregmeci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő – testületének 4/2020. (II.13.) határozata a 2020. évi költségvetéséről

 1. zárszámadás

Alsóregmeci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 8/2021. (V.27.) határozata a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról